Home > MySQL > Check MySQL Process

mysql> show processlist;Flag Counter